Patryk w różnych językach

Imię Patryk to spolszczona wersja angielskiej formy Patrick, pochodzącej od łacińskiego Patriciusa.

Forma Patrick obowiązuje w języku angielskim– na obszarze Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, ale także używa się jej w języku niemieckim, francuskim czy norweskim.

Patryk po irlandzku to Pádraic, Pádraig, Pádruig, po szkocku- Pádraig, po hiszpańsku- Patricio, natomiast po włosku- Patrizio i Pasquale.

W krajach francuskojęzycznych poza formą Patrick używa się wariantu Patrice, w niemieckojęzycznych- Patricius i Patriz, a w Norwegii- Patrik.

W języku baskijskim obowiązują formy Patirki i Patriki, w języku katalońskim- Patrici, w języku farerskim- Pátrikur, w języku maltańskim- Patrizju a w niderlandzkim- Patrick lub Patricius.

Patryk na Łotwie to Patriks, na Litwie- Patrikas, na Węgrzech- Patrik, na Słowacji- Patrik lub Patricius, w Słowenii- Patrik lub Patricije, a w Czechach i w Chorwacji- Patrik.

W języku portugalskim używa się wariantów Patricio i Patrique, w języku greckim- Patrikos, natomiast w języku rumuńskim- Patriciu.

Na obszarze Bułgarii obowiązuje forma Patrik, w Islandii- Patrekur, a w Szwecji- Patrik.

Patryk po rosyjsku to Patrik (Патрик), Patrikej i Patrikij, po ukraińsku- Patrik, a po serbsku również Patrik.

W języku hebrajskim używa się wariantu Patrik, a w języku japońskim- Patorikku, natomiast w języku koreańskim- Paeteurik i Patrisio.

Spolszczona wersja Patrycjusz pochodzi bezpośrednio od łacińskiego imienia Patricius i nie ma osobnych odpowiedników w innych językach. Podobnie jak Patrycy i Petrycy.

Imię Patrycja to spolszczona wersja angielskiego imienia Patricia, obowiązującego także w krajach francuskojęzycznych i niemieckojęzycznych. W języku angielskim używa się także zdrobniałych form pochodnych od Patricia- Patty, Pat i Pattie.

W języku niemieckim korzysta się ponadto z formy Patrizia, która używana jest również we Włoszech. Patrycja w języku rosyjskim to Patricija (Патриция), Patrizja lub Patrikija (Патрикия).

Wszystkie obcojęzyczne warianty imienia Patryk są do siebie podobne; różnią się zazwyczaj końcówkami, sposobem wymowy, akcentem oraz pisownią. Oczywiście nie we wszystkich językach są odpowiedniki imienia Patryk, na przykład w języku fińskim brak takiej formy.